GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA

 

U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), odredbama Tehničkog uputstva o načinu dostavljanja propisanih informacija koje se odnose na javna društva preko portala Komisije za hartije od vrednosti od 12.05.2017. godine , kao i opštim aktima Beogradske berze o dostavljanju dokumentacije, IPM  “ZMAJ” a.d.             Zemun-Beograd objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama za prethodnih                 12 meseci (u periodu od 17.10.2017. do 17.10.2018.)

 

Redni

broj

Datum

objavljivanja

Objavljena informacija

Mesto objave informacije

Internet stranica

1.

-21.12.2017.

-19.12.2017.

-19.12.2017.

 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u periodu: 17.10.2016.-17.10.2017.

- Internet stranica     

  Društva

- Beogradska   

  berza

- Komisija za HoV 

-www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

 

 

2.

 

 

- 18.04.2018.

Berzanski informator 

 

- Beogradska   

  berza

-www.belex.rs

 

 

 

3.

 

 

 

-30.04.2018.

-09.05.2018.

-27.04.2018. 

-06.06.2018.

Redovni Godišnji izveštaj IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2017. godinu   (predat Beogradskoj berzi 27.04.2018.godine i odbijen je kao nečitljiv pa je ponovo predat i objavljen 09.05.2018. godine; predat  APR-u  31.05.2018. godine, a objavljen 06.06.2018.godine)

- Internet stranica   

  Društva

- Beogradska   

   berza

- Komisija za HoV 

- Agencija za      

  privredne registre

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

-www.apr.gov.rs

 

 

 

4.

 

-30.04.2018.

-27.04.2018.

-27.04.2018. 

-20.06.2018.

Konsolidovani Godišnji izveštaj IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd   za 2017. godinu

(predat APR-u  31.05.2018. godine, a objavljen 20.06.2018.godine)

- Internet stranica  

  Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

- Agencija za    

  privredne registre

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

-www.apr.gov.rs

5.

-31.05.2018.

-29.05.2018.

-29.05.2018.

-31.05.2018.

Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara                       IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 29.06.2018. godine

(APR-u predata registraciona prijava za objavu  Poziva za Skupštinu dana 29.05.2018. a Poziv objavljen dana 31.05.2018.)

- Internet stranica  

  Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

- Agencija za    

  privredne registre

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

-www.apr.gov.rs

6.

-11.07.2018.

-29.06.2018.

-29.06.2018.

Izveštaj o održanoj redovnoj  sednici  Skupštine akcionara          IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd  od  29.06.2018. godine

- Internet stranica  

  Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

 

7.

-11.07.2018.

-29.06.2018.

-02.07.2018.

-19./20.07.2018.

Odluka Skupštine akcionara o usvajanju Redovnih i Konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora za 2017. godinu od 29.06.2018.godine (predata APR-u 16.07.2018.godine, a objavljena 20.07.2018.godine kao dokument  uz  Redovne fin. Izveštaje;  predata APR-u 17.07.2018. godne,a objavljena 19.07.2018. godine kao dokument uz Konsolidovane fin.izveštaje.)

- Internet stranica 

  Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

- Agencija za    

  privredne registre

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

-www.apr.gov.rs

 

8.

-11.07.2018.

-29.06.2018.

-02.07.2018.

-20.07.2018.

Odluka Skupštine akcionara  o raspodeli dobiti od 29.06.2018. godine

(predata APR-u 16.07.2018. godine,a objavljena kao dokument uz Redovne finansijske izveštaje 20.07.2018.godine)

- Internet stranica  

   Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

- Agencija za    

  privredne registre

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

-www.apr.gov.rs

9.

-10.09.2018.

-06.09.2018.

-06.09.2018.

-10.09.2018.

Sazivanje III vanredne sednice Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 28.09.2018. godine

(APR-u predata registraciona prijava za objavu  Poziva za Skupštinu dana 06.09.2018. a Poziv objavljen dana 10.09.2018.)

- Internet stranica  

  Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

- Agencija za    

  privredne registre

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

-www.apr.gov.rs

10.

-12.10.2018.

-08.10.2018.

-08.10.2018.

Izveštaj o održanoj III vanrednoj  sednici Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd od 28.09.2018. godine

- Internet stranica  

  Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

 

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

 

11.

 -24.12.2018.

 -24.12.2018.

 -24.12.2018.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u periodu: 17.10.2017.-17.10.2018.

- Internet stranica     

  Društva

- Beogradska   

  berza

- Komisija za HoV 

-www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

 

 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama dostupan je na internet stranici IPM “ZMAJ”  a.d. Zemun-Beograd (www.zmaj.co.rs),  internet stranici Beogradske berze (www.belex.rs), i internet stranici Komisije za HoV (www.sec.gov.rs).

 

NAPOMENA: Pojedine informacije na koje upućuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama mogu biti zastarele.

Generalni direktor

IPM  “ZMAJ”  a.d. Zemun-Beograd

Radoslava Halupka, s.r.

.

 

 

 

 

 

            Arhiva