GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA

 

U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016),  članom II  Tehničkog uputstva o načinu dostavljanja propisanih informacija koje se odnose na javna društva preko portala Komisije za hartije od vrednosti od 12.05.2017. godine , kao i opštim aktima Beogradske berze o dostavljanju dokumentacije, IPM  “ZMAJ” a.d.  Zemun-Beograd objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama za prethodnih 12 meseci (u periodu od 17.10.2016. do 17.10.2017.)

 

Redni

broj

Datum

objavljivanja

Objavljenja informacija

Mesto objave informacije

Internet stranica

1.

-29.12.2016.

-28.12.2016.

-28.12.2016.

 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u periodu: 17.10.2015.-17.10.2016.

- Internet stranica     

  Društva

- Beogradska  

  berza

- Komisija za HoV 

 

-www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

 

 

2.

 

 

- 31.03.2017.

Berzanski informator 

(podnet Beogradskoj berzi dana 28.03.2017.godine)

- Beogradska  

  berza

 

-www.belex.rs

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

-29.04.2017.

-05.05.2017.

-27.04.2017. 

-14.09.2017.

 

Godišnji izveštaj IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2016. godinu   (predat Beogradskoj berzi 27.04.2017.godine, a objavljen 05.05.2017.godine;  objavljen na internet sajtu Komisije za HOV u pdf formatu 27.04.2017. godine, a u xls formatu 28.04.2017.; predat APR-u  28.06.2017. godine, a objavljen 14.09.2017.godie)

- Internet stranica   

  Društva

- Beogradska  

   berza

- Komisija za HoV 

- Agencija za     

  privredne registre

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

-www.apr.gov.rs

 

 

 

4.

 

-29.04.2017.

-05.05.2017.

-28.04.2017. 

-09.09.2017.

Konsolidovani Godišnji izveštaj IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd   za 2016. godinu

(predat Beogradskoj berzi 27.04.2017.godine, a objavljen 05.05.2017.godine; predat APR-u  28.06.2017. godine, a objavljen 09.09.2017.godine)

- Internet stranica  

  Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

- Agencija za    

  privredne registre

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

-www.apr.gov.rs

5.

-30.05.2017.

-29.05.2017.

-29.05.2017.

-31.05.2017.

Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 29.06.2017. godine

(APR-u predata registraciona prijava za objavu  Poziva za Skupštinu dana 29.05.2017. a Poziv objavljen dana 31.05.2017.)

 

- Internet stranica  

  Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

- Agencija za    

  privredne registre

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

-www.apr.gov.rs

6.

-04.07.2017.

-30.06.2017.

-30.06.2017.

Izveštaj o održanoj redovnoj  sednici  Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd  od  29.06.2017. godine

- Internet stranica  

  Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

 

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

 

 

7.

-04.07.2016.

-30.06.2017.

-30.06.2017.

-09.09.2017.

Odluka o usvajanju Redovnih i Konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora od 29.06.2017.godine (predato APR-u 30.06.2017.godine., a objavljeno zajedno sa  Redovnim i Konsolidovanim godišnjim finansijskim izveštajima 14.09.2017./ 09.09.2017.)

- Internet stranica 

  Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

- Agencija za    

  privredne registre

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

-www.apr.gov.rs

 

8.

-04.07.2017.

-30.06.2017.

-30.06.2017.

-14.09.2017.

Odluka o raspodeli dobiti od 29.06.2017. godine

(predato APR-u 30.06.2017. godine,a objavljeno zajedno sa Redovnim finansijskim izveštajem 14.09.2017.godine)

- Internet stranica  

   Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

- Agencija za    

  privredne registre

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

-www.apr.gov.rs

9.

-07.09.2017.

-07.09.2017.

-07.09.2017.

-12.09.2017.

Sazivanje II vanredne sednice Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 29.09.2017. godine

(APR-u predata registraciona prijava za objavu  Poziva za Skupštinu dana 07.09.2017. a Poziv objavljen dana 12.09.2017.)

- Internet stranica  

  Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

- Agencija za    

  privredne registre

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

-www.apr.gov.rs

10.

-09.10.2017.

-02.10.2017.

-02.10.2017.

Izveštaj o održanoj II vanrednoj  sednici Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd od 29.09.2017. godine

- Internet stranica  

  Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

 

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

 

11.

 -21.12.2017.

 -19.12.2017.

 -19.12.2017.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u periodu: 17.10.2016.-17.10.2017.

- Internet stranica     

  Društva

- Beogradska  

  berza

- Komisija za HoV 

-www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

 

 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama dostupan je na internet stranici IPM “ZMAJ” (www.zmaj.co.rs),  internet stranici Beogradske berze (www.belex.rs), i internet stranici Komisije za HoV (www.sec.gov.rs).

 

NAPOMENA: Pojedine informacije na koje upućuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama mogu biti zastarele.

 

 

 

 

Generalni direktor

 

 

IPM “ZMAJ” a.d. Zemun-Beograd

 

 

Radoslava Halupka, s.r

ZAPSINIK SA II VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA OD 29.09.2017. GODINE

 

 

 

            Arhiva