GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA

 

U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011 i 112/2015),

članom 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju

informacije Komisiji, kao i opštim aktima Beogradske berze o dostavljanju dokumentacije,

IPM  “ZMAJ” a.d. Zemun-Beograd objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama

za prethodnih 12 meseci (u periodu od 17.10.2015. do 17.10.2016.)

 

Redni

broj

Datum

objavljivanja

Objavljenja informacija

Mesto objave informacije

Internet stranica

1

-24.12.2015.

-24.12.2015.

-24.12.2015.

 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u periodu: 17.10.2014.-17.10.2015.

- Internet stranica     

  Društva

- Beogradska  

  berza

- Komisija za HoV 

 

-www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

-Komisija za HoV

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

- 15.04.2016.

Berzanski informator  (podnet 30.03.2016.godine, a objavljen 15.04.2016. godine pošto su otklonjene tehničke neispravnosti)

- Beogradska  

  berza

 

-www.belex.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

-28.04.2016.

-28.04.2016.

-05.05.2016. 

-12.05.2016.

Godišnji izveštaj IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2015. godinu   (u pdf formatu predat Komisiji za HoV 05.05.2016.godine, a u xls formatu predat Komisiji za HoV 23.05.2016.godine)

- Internet stranica   

  Društva

- Beogradska  

   berza

- Komisija za HoV 

- Agencija za     

  privredne registre

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

-www.apr.gov.rs

 

 

 

4.

 

-28.04.2016.

-28.04.2016.

-05.05.2016. 

-30.06.2016.

Konsolidovani Godišnji izveštaj IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd   za 2015. godinu (u pdf formatu predat 05.05.2016.godine,  a u xls formatu predat Komisiji za HoV 23.05.2016.godine)

- Internet stranica  

  Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

- Agencija za    

  privredne registre

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

-www.apr.gov.rs

5.

-20.05.2016.

-20.05.2016.

-20.05.2016.

-24.05.2016.

Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 22.06.2016. godine

 

- Internet stranica  

  Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

- Agencija za    

  privredne registre

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

-www.apr.gov.rs

6.

-23.06.2016.

-23.06.2016.

-23.06.2016.

Izveštaj o održanoj redovnoj  sednici  Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd  od  22.06.2016. godine

- Internet stranica  

  Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

 

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

 

7.

-27.06.2016.

-23.06.2016.

-24.06.2016.

-28.06.2016.

Odluka o usvajanju Redovnih i Konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora od 22.06.2016.godine

 

- Internet stranica 

  Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

- Agencija za    

  privredne registre

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

-www.apr.gov.rs

 

8.

-27.06.2016.

-23.06.2016.

-24.06.2016.

-28.06.2016.

Odluka o raspodeli dobiti od 22.06.2016. godine

 

- Internet stranica  

   Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

- Agencija za    

  privredne registre

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

-www.apr.gov.rs

9.

-13.09.2016.

-08.09.2016.

-08.09.2016.

-12.09.2016.

Sazivanje I vanredne sednice Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 30.09.2016. godine

 

- Internet stranica  

  Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

- Agencija za    

  privredne registre

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

-www.apr.gov.rs

10.

-03.10.2016.

-03.10.2016.

-03.10.2016.

Izveštaj o održanoj I vanrednoj  sednici Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd od 30.09.2016. godine

- Internet stranica  

  Društva

- Beogradska berza

- Komisija za HoV 

 

- www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

 

11.

 -29.12.2016.

 -28.12.2016.

 -28.12.2016.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u periodu: 17.10.2015.-17.10.2016.

- Internet stranica     

  Društva

- Beogradska  

  berza

- Komisija za HoV 

 

-www.zmaj.co.rs

-www.belex.rs

- www.sec.gov.rs

 

 

 

 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama dostupan je na internet stranici IPM “ZMAJ” (www.zmaj.co.rs),  internet stranici Beogradske berze (www.belex.rs), i internet stranici Komisije za HoV (www.sec.gov.rs).

 

NAPOMENA: Pojedine informacije na koje upućuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama mogu biti zastarele.

 

 

Generalni direktor

IPM  “ZMAJ”  a.d. Zemun-Beograd

 

Radoslava Halupka

                                                              

                         

REDOVAN GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ IPM "ZMAJ" A.D. ZA 2015. GODINU

GODIŠNJI KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ IPM "ZMAJ" A.D. ZA 2015. GODINU.

 

Arhiva